skip to Main Content

SIF - Foreningen af skibsinspektører m.fl. i Søfartsstyrelsen

SIF er en forening af skibsinspektører og andre medarbejdere i Søfartsstyrelsen. Foreningen er grundlagt den 25. august 1929.

Foreningen har to hovedfunktioner:

  1. SIF er fagforening for tjenestemandsansatte skibsinspektører i Søfartsstyrelsen.
  2. SIF fungerer desuden som faglig klub for de medlemmer, der er organiseret andre steder (fx Lederne Søfart, Maskinmestrenes Forening og IDA).

Foreningens formål er at varetage medlemmernes tjenstlige og faglige interesser samt løn- og ansættelsesforhold, for så vidt disse sidste ikke varetages af anden organisation.

SIF deltager i ansættelsessamtaler for nye skibsinspektører, er repræsenteret i Søfartsstyrelsens Samarbejds- og Arbejdsmiljøudvalg (SAU), forestår lønforhandlinger for medlemmerne, indgår lokalaftaler, og fungerer i det daglige som bindeled mellem ledelse og medarbejdere. Traditionelt er SIFs formand tillidsmand for de tjenestemandsansatte, ligesom tillidsmanden for IDA vælges blandt SIFs bestyrelsesmedlemmer.

Foreningens medlemmer har typisk en baggrund som ingeniør, maskinmester eller navigatør/dualofficer med ansættelsesforhold som tjenestemand, overenskomstansat (IDA, Maskinmestre) eller på individuel kontrakt.

SIF har medlemmer på tværs af centre og regionskontorer i Søfartsstyrelsen, samt i Den Maritime Havarikommission. Der kan optages medlemmer med en anden ansættelse end skibsinspektør.

SIF er medlem af hovedorganisationen Akademikerne (AC). I AC’s bestyrelse repræsenteres SIF gennem samarbejde i TOAC (Tjenestemænds og Overenskomstansattes Fællesrepræsentation i AC); en sammenslutning af mindre organisationer under Akademikerne.

Internt i Søfartsstyrelsen fungerer visse af SIFs bestyrelsesmedlemmer som tillidsrepræsentanter og dermed bindeled mellem medlemmerne og ledelsen. SIF deltager bl.a. i Tillidsrepræsentant møder, SAU møder, ministeriel SU, lokale lønforhandlinger, forhandling af særlige aftaler, ansættelsessamtaler m.v. og anden relevant kontakt mellem medlemmer og ledelsesniveauet.

SIFs bestyrelse består af en formand, fire medlemmer og to suppleanter. Bestyrelsen vælges på den årlige generalforsamling iht. foreningens vedtægter.

Back To Top